• Küçük Hidroelektrik Santraller için Türbin Geliştirilmesi - DPT  -1,4 milyon TL - Proje Yürütücüsü
 • Sıcak Yüzeylerde Moleküler Dinamik Uygulaması Olarak Hız ve Geometrinin Basınç Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi - GYTE- BAP – Proje Yürütücüsü
 •  Telerobotik ve Uzakbulunum Uygulamalrı için Pasif Denetimli, Robot İş Alanı Geliştirilmesi: Teori ve Uygulamları – TÜBİTAK – Araştırmacı
 • Mechanical Design, Prototyping and Flight Control of an Unmanned Autonomous Aerial Vehicle, TÜBİTAK, Araştırmacı
 •  Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pilleri için Grafit-Polimer Bipolar Plakaların Geliştirilmesi – TÜBİTAK – Araştırmacı
 • Milli Rüzgar Enerjisi Santrali - TÜBİTAK - Araştırmacı (Alt iş paketi yöneticisi

 

 •           Friterm - Kaskad Karbondioksitli Soğutucu – Danışman
 •           Temsa - Araç Havalandırma ve Isıtma Sistemi – Danışman
 •           Aludes - Aydınlatma ve Bayrak Direkleri Rüzgar ve Dinamik Analizi – Danışman
 •           Kale Kalıp - İnsansız Hava Araçları Yakıt Hücresi Sistemi - SANTEZ - 750,000 TL - Proje Yürütücüsü
 •           Agena BST - Hava Aracı Yörünge Simülasyonu – Araştırmacı
 •           Arçelik - Çamaşır makinesi program seçim düğmesi kalite algısı modeli - SANTEZ – Araştırmacı