1. Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Rotor Tasarımı, Fatih Yılmaz, 2003
 2. Elektrikli ve hibrid elektrikli araçlar, Rıfat Kara, 2003
 3. Doğal gaz ana hatlarındaki basınç kayıplarının hesabı için bir yöntem, İlyas Parlak, 2004
 4. Hidrojen enerjisi teknolojilerinin bugünü, Işılay Ulusoy, 2005
 5. Hibrid elektrikli araçlar, Merthan Benli, 2005
 6. Dönen dairesel disk akışı, Alaattin Metin Kaya, 2005
 7. Binalarda ısı hesabı ve ısı transfer katsayısının belirlenmesine bir yaklaşım, Cem Karahan, 2005
 8. Moleküler dinamik simülasyonunun bilgisayarla görselleştirilmesi, Mesut Özdemir, 2005
 9. Otomotiv sektöründe robot kaynak uygulaması, Hakan Keskin, 2007
 10. Bir haptik arayüz yapısal analizi ve imalatı, Mustafa Metehan Özkan, 2007
 11. Metal kesme işleminde soğutucu akışkanın analizi, Semiha Ovalı, 2008
 12. Mekanik sistemlerin hareket analizleri ve simülasyonu, Hikmet Nazım Ekici, 2008
 13. Vana otomasyonu, Orçun Dursun, 2008
 14. Tahrik kontrollü uçan kanat kavramsal tasarımı, İlker Demir, 2009
 15. Matkapla delmedeki sıcaklık dağılımının tahmini, Taner Karasoy, 2009
 16. Otomobil klima sisteminin modellenmesi ve analizi, Batuhan Saraç, 2009
 17. Altı serbestlik dereceli haptik arayüz uyumlu mekanizma tasarımı ve imalatı, Mine İdin, 2009
 18. CO2-R404A kaskad sistem tasarımı, imalatı ve testi, Ayşe Tütüncü Karaöz, 2010
 19. Sis önleyicili hibrid soğutma kulesi tasarımı, Alper Güzel, 2010
 20. Alüminyum ekstrüzyonunda fireyi azaltacak kalıp tasarımı, Davut Başaran, 2010
 21. V Tipi kondenser tasarımı, Özgür Bilici, 2010
 22. Boru içi akışın dirseklerde incelenmesi ve dirsek tasarımı, Musa Özkan, 2011
 23. Bir çapraz akış türbininde hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile verim analizi, Erman Öngüç Özer, 2011
 24. Akışkan yataklı bir termik santral için buhar kazanı tasarımı, Erdem Öztürk, 2011
 25. Metro istasyonları ve tünellerinde yangın ve tedbirlerinin analizi, Ömer Yazıcı, 2013
 26. İnsansız hava aracı için yakıt hücresi sistemi, Emre Ata, 2013
 27. Kare silindir etrafından akan daimî sıkıştırılamaz iki-boyutlu akışın 4. hata mertebesinden yoğun formülasyon ile nümerik modellenmesi, İlker İnan, 2014
 28. Çamaşır makinesi program seçim düğmesi kalite algısı analizi, Neşe Yanmış, 2014
 29. İnsansız hava aracı tasarımı, imalatı ve tezgâh geliştirilmesi, Fahreddin Fatih Öngül, 2015
 30. Roket motorunun tahrik ettiği su altı jet akışı, Mustafa Karabacak, 2016
 31. Ergimiş metali potadan kum kalıba dökme sürecindeki termal etkileşimler, Duygu Yalçın, 2017
 32. Gemi sistemleri enerji analizi, Ömer Öztürk, 2017
 33. Değişken hatve ve değişken hız kontrollü dört rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve üretimi, Yavuz Selim Öngül, 2017
 34. Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen Sabit Kanatlı Hava Aracı Tasarımı, Kontrolü ve İmalatı, Esma Pala, 2018
 35. Design of Controller for AC Blower of Landfill Gas Utilization System, Salih Onur Musaoğlu, 2019
 36. İnsansız Hava Araçları için Elektrik Motor Statik Testleri Yapan Sistem Tasarımı, İmalatı ve Uygulaması, Çağatay Can Balcı, 2019
 37. Elektrik Motorlarının Isı Pompası ile Doğrudan Soğutulması, Levent Akgül, 2019
 38. Yeni Bir Rüzgar Türbini Sistemi, Burak Şahin, 2019
 1. Fiziksel ve kimyasal moleküler gaz dinamiği simülasyonu, Volkan Ramazan Akkaya, 2015