Bilhassa sıkıştırılabilir akışkanların davranışını incelemek için kullanılan çok etkin bir bilgisayarlı hesaplama yöntemidir.

Gaz, moleküllerin birleşimi ile oluşur. Moleküller arasındaki etkileşimler bir bir hesaplanır; simüle edilir. 

Avantajları:

 • Aşağıdaki hususlar doğal olarak probleme dahildir. Bunların varlığı çözümü zorlaştırmaz:
  1. Sıkıştırılabilirlik
  2. 3 boyutluluk
  3. Özgül ısıların değişkenliği
  4. Isıl iletkenlik katsayısının değişkenliği
  5. Viskozitenin değişkenliği
  6. Kayma sınır şartı
 • Hesaplamalar bilgisayar ortamında gerçekleştiği için, bilhassa çağımızda, maliyeti azdır.
 • Nanometre boyutlarına kadar inebilen kanal ve kavite gazları simüle edilebilir.
 • Gaz karışımları, poroz ortamlar, kombine ısı geçişi-difüzyon-akış problemleri kolaylıkla simüle edilebilir.

Dezavantajları:

 • Çok yüksek sayıda moleküller için hali hazırda hesaplama imkanları yetersiz kalmaktadır.
 • Yüksek sayıda moleküller için hesaplama zaman almaktadır.
 • Problemi doğru şekilde simüle etmek uzmanlık gerektirmektedir.