Çoğunlukla sabit kanat, döner kanat ve melez olarak ayırımlandırılan ve günümüzde bilhassa elektrikli tipleri ile güncel hale gelen inansız hava araçları, birçok alanda çok farklı görevler üstelenebilmektedir.

Bu platformların gelişmesinde, batarya ve elektrikli motor teknolojilerindeki ilerlemeler önemli roller üstlenmektedir.

Uçuş kontrol ve otonomi konuları, insansız hava araçlarında olduğu kadar, gelişmekte olan insanlı-pilotsuz hava araçlarında da önemli olmaktadır.

Bilhassa sıkıştırılabilir akışkanların davranışını incelemek için kullanılan çok etkin bir bilgisayarlı hesaplama yöntemidir.

Gaz, moleküllerin birleşimi ile oluşur. Moleküller arasındaki etkileşimler bir bir hesaplanır; simüle edilir. 

Avantajları:

 • Aşağıdaki hususlar doğal olarak probleme dahildir. Bunların varlığı çözümü zorlaştırmaz:
  1. Sıkıştırılabilirlik
  2. 3 boyutluluk
  3. Özgül ısıların değişkenliği
  4. Isıl iletkenlik katsayısının değişkenliği
  5. Viskozitenin değişkenliği
  6. Kayma sınır şartı
 • Hesaplamalar bilgisayar ortamında gerçekleştiği için, bilhassa çağımızda, maliyeti azdır.
 • Nanometre boyutlarına kadar inebilen kanal ve kavite gazları simüle edilebilir.
 • Gaz karışımları, poroz ortamlar, kombine ısı geçişi-difüzyon-akış problemleri kolaylıkla simüle edilebilir.

Dezavantajları:

 • Çok yüksek sayıda moleküller için hali hazırda hesaplama imkanları yetersiz kalmaktadır.
 • Yüksek sayıda moleküller için hesaplama zaman almaktadır.
 • Problemi doğru şekilde simüle etmek uzmanlık gerektirmektedir.